De mystiek van Hebreeuwse letters

Volgens de overlevering spraken Adam en Eva in het paradijs een engelachtige taal en ze spraken dit vloeiend. Het ‘angelisch’ zou een taal zijn geweest waarin alle dingen uit de schepping hun ‘ware naam’ hadden. Elk woord en elke benaming duidde het onderwerp in zijn kern. Niets was gesluierd en alles was zoals het moest zijn, onverbloemd en zonder geheimen. Totdat Eva vragen begon te stellen over een bepaalde boom in het midden van hun hof. Daar werd de chef niet vrolijk van…

Ze verloren de engelentaal toen ze weggestuurd werden uit het paradijs.
Adam probeerde de taal na de zondeval te herstellen maar dit was net zo moeilijk als het exact reconstrueren van een droom die langzaam verdwijnt als je wakker wordt. Wat er uiteindelijk overbleef was de oorspronkelijke versie van het Hebreeuws. Na de chaotische spraakverwarring in Babel ging ook deze versie verloren en bleef het bijbels Hebreeuws over.

Het Hebreeuws dat we tot op de dag van vandaag kennen is nog steeds een bijzondere taal want elke letter heeft een eigen betekenis die zowel in de microkosmos als in de macrokosmos actief is. Je kent misschien wel het gezegde ‘zo boven zo beneden’ welnu, de tweeëntwintig letters uit het Hebreeuws alfabet hebben elk een universele betekenis. Iedere letter heeft dus zijn eigen boodschap en daarnaast ook zijn eigen numerieke waarde.
Overigens krijgen deze letters pas hun betekenis als ze uitgesproken worden en je leest ze van rechts naar links.

De letters uit het Hebreeuws alfabet (alefbeet) zijn een eeuwenoude allegorie van de krachten waaruit alles in het universum werd en wordt gevormd, soms ook Tzimtzum genoemd. Het is de schepping uitgelegd in symbolen. Een studie van de letters kan tot vele inzichten leiden over je eigen bestaan. Praktisch gezien zou je kunnen beginnen met het aanschaffen van een set Tarotkaarten, want de 22 kaarten van de Grote Arcana komen inhoudelijk overeen met de 22 letters uit het Hebreeuws alfabet.

Letter-Roset met in het midden het Rozenkruis

Het Hebreeuws alfabet bestaat uit drie groepen: de moederletters, de dubbele letters en de enkelvoudige letters.
De eerste groep bestaat uit drie letters: Alef, dat het element lucht symboliseert, de letter Mem, dat voor water staat, en Sjien dat vuur betekent. De drie moederletters, in de lijst beneden met een gele achtergrond aangeduid, zijn in de macrokosmos verbonden met de hierboven genoemde elementen en in de microkosmos met het hoofd, de buik en de borst.

De dubbele letters, met blauwe achtergrond, die in de macrokosmos de zeven astrologische planeten aanduiden zijn analoog met de zeven zogenaamde poorten in het menselijk lichaam, ogen, oren, neusgaten en mond, de zintuigen. Deze letters worden overigens dubbele letters genoemd omdat ze op twee manieren uitgesproken kunnen worden.

De overige twaalf letters, met een grijze achtergrond, verbeelden de tekens uit de dierenriem die op hun beurt in de microkosmos in verbinding staan met twaalf in en uitwendige organen. Als je hierover meer wil weten laat dan je zelfstudie beginnen en verdiep je eens in de astrologie of in de Kabbala.

Gematria

De letterwaarden, binnen de Kabbala ook wel Gematria genoemd, maken van elk Hebreeuws woord een interessante rekensom. Neem bijvoorbeeld de woorden:
רוח אלהים, hier staat Ruach Elohim, een goddelijke aanduiding. Wanneer je de letterwaardes optelt krijg je het getal 300, dezelfde waarde als de letter Sjien.

ר
ו
ח

א
ל
ה
י
ם

totaal
Reesj
Waw
Chet

Alef
Lamed
Hee
Jod
Mem
200
6
8

1
30
5
10
40

300

Neem ook eens het Hebreeuws woord voor ‘computer’, מַחשֵׁב, dit heeft een waarde van 350.
Als je daarnaast het Hebreeuws voor ‘intelligentie’ zet, שכל‎‎‎, en je telt de letterwaarden op dan krijg je ook het getal 350. Op deze manier kun je verbanden gaan leggen tussen van alles en nog wat en kun je diepere betekenissen gaan zoeken achter allerlei woorden.

Het Hebreeuws alfabet

Alef betekent stier, of os. Het dier dat ooit zo belangrijk was in de landbouw. Met een os werden akkers bewerkt en dus zaken in beweging gezet.
De Alef staat symbool voor levenskracht en is ook de eerste klank die een pasgeboren baby maakt als deze voor het eerst ademt.
Waarde: 1
Tarot: de Dwaas

Astrologisch teken: Uranus

Beet staat voor huis, het onderkomen van de mens in de wereld waarin hij leeft. De getalswaarde is twee, dualiteit.
Waarde: 2
Tarot: de Magiër

Astrologisch teken: Mercurius

Gimel betekent kameel. Het dier dat reist door onherbergzame gebieden. Deze letter staat symbool voor de middelaar, datgene dat iets vervoert, iets overbrengt.
Waarde: 3
Tarot: de Hogepriesteres

Astrologisch teken: de Maan

Dalet, de deur. De lichamelijke poort van de moeder, het volbrengen van een wordingsproces.
Waarde: 4
Tarot: de Keizerin

Astrologisch teken: Venus

Hee symboliseert het venster. Zoals je ziet is deze letter opgebouwd uit de letter Dalet met een extra lijn. Hier hebben we het over de mogelijkheden om licht ofwel kennis binnen te laten.
Waarde: 5
Tarot: de Keizer

Astrologisch teken: Ram

Waw betekent spijker. Vastleggen of verbinden. Iets dat verenigd wordt. De verbinding tussen de buiten en de binnenwereld, tussen boven en beneden.
Waarde: 6
Tarot: de Hogepriester

Astrologisch teken: Stier

Zajin, het zwaard. Het vermogen om zaken te onderscheiden van elkaar. Het erkennen van dualiteit.
Waarde: 7
Tarot: de Geliefden

Astrologisch teken: Tweelingen

Chet, omheining of vat waarbinnen iets bewaard wordt. Het omhulsel van een energetische inhoud.
Waarde: 8
Tarot: de Zegewagen

Astrologisch teken: Kreeft

Tet, de slang. Het grote geheim. Je drive ofwel je wil. De kosmische energie die alles bezielt. Het in bedwang houden van deze kracht is het primair geheim van het occultisme.
Waarde: 9
Tarot: Kracht

Astrologisch teken: Leeuw

Jod, de hand die iets in beweging zet. De hand als symbool van creativiteit. De Jod lijkt op een vlam, maar je zou er ook een spermatozoïde in kunnen zien.
Waarde: 10
Tarot: de Kluizenaar

Astrologisch teken: Maagd

Kaf staat voor vuist, of handpalm. Hieruit ontspringen de vijf elementen (aarde, water, lucht, vuur en ether). Grijpen, vasthouden en begrijpen.
Waarde: 20
Tarot: Het rad van fortuin

Astrologisch teken: Jupiter

Lamed betekent prikstok, dus datgene waarmee de os, of de stier (Alef) in beweging wordt gezet en wordt aangestuurd, een heuse kunst. De drijfveer.
Waarde: 30
Tarot: Gerechtigheid

Astrologisch teken: Weegschaal

Mem is water, ofwel reflectie. Onder het oppervlak is een diepte waarin vanalles zich schuil houdt.
Waarde: 40
Tarot: de Gehangene

Astrologisch teken: Neptunus

Noen is een vis die zich voortbeweegt in de diepte en staat symbool voor transformatie en vruchtbaarheid.
Waarde: 50
Tarot: de Dood

Astrologisch teken: Schorpioen

Samech betekent tentpaal, of fundament. Datgene dat het huis overeind houdt.
Waarde: 60
Tarot: Matigheid

Astrologisch teken: Boogschutter

Ayin, het oog. Hiermee zien we alles van de buitenkant en dus kunnen we zeggen dat het oog niet verder kan kijken dan de oppervlakte.
Waarde: 70
Tarot: de Duivel

Astrologisch teken: Steenbok

Pee. Zoals je ziet gaat het hier om een mond met een Jod als tong. De kracht van het spraakvermogen.
Waarde: 80
Tarot: de Toren

Astrologisch teken: Mars

Tsadie symboliseert een vishaak. Dus datgene waarmee de vis (Noen) uit het water (Mem) wordt gehaald. Het vissen staat voor geduldig afwachten en proberen. De vishaak bevindt zich onder het oppervlak en haalt iets naar boven dat vooralsnog ongezien is.
Waarde: 90
Tarot: de Ster

Astrologisch teken: Waterman

Kof betekent achterhoofd. Hierin bevinden zich de kleine hersenen die tijdens de slaap werkzaam blijven om het lichaam te herstellen. Het is het gedeelte dat altijd wakker is.
Waarde: 100
Tarot: de Maan

Astrologisch teken: Vissen

Reesj is het hoofd, de zetel van het bewustzijn. Het lijkt op een uitgerekte Jod en omvat de ontwikkeling van de spermatozoïde tot het uiteindelijke brein.
Waarde: 200
Tarot: de Zon

Astrologisch teken: Zon

Sjien, tanden. Hiermee begint het verteringsproces waarmee alles dat we tot ons nemen uiteen gereten wordt om uiteindelijk te verbranden. Sjien is een heilige letter. Aan de voordeur van Joodse huishoudens hangt een Mezuza, een doosje met daarin een stukje handgeschreven perkament, op het doosje staat de letter Sjien afgedrukt.
Waarde: 300
Tarot: het Oordeel

Astrologisch teken: Pluto

Taw staat voor kruis of ondertekening. De definitieve bekrachtiging van iets dat voltooid is. Het kruis als symbool van verlossing.
Waarde: 400
Tarot: de Wereld

Astrologisch teken: Saturnus

Bronnen: ‘Sepher Yetsirah, Het Boek der Schepping’ door Rabbi Akiba Ben Joseph.
‘The Tarot, a key to the wisdom of the ages’ door Paul Foster Case.
‘The Qabalah of Aleister Crowley’ door Aleister Crowley.
‘Qabalistic Tarot’ door Robert Wang.

%d bloggers liken dit: