Wie is de gehangene?

“Waar de weg het moeilijkst is, daarover gaat ge, en dat wat de wereld verwerpt raapt ge op. Wat de wereld doet, dat doet gij niet,
maar wandel in alle dingen tegengesteld aan de wereld.
Zo komt ge het dichtst bij datgene wat ge zoekt.”

Uit ‘De Signatura Rerum’ door Jakob Böhme.

De tekst hierboven omschrijft de opdracht voor de Gehangene, de twaalfde kaart uit de grote arcana van de Tarot. Hij schraapt al zijn moed bijeen om een duik te nemen in het onbekende, om juist datgene te doen waar hij bang en onzeker over is. De Gehangene is bereid terug te vallen op zichzelf en te onderzoeken wat zijn persoonlijke missie is. Er zit niets anders op. Hij is vastgelopen en heeft het vermoeden dat alle wijsheid, alle informatie die hij nodig heeft diep vanbinnen sluimert. Daarom hangt hij op zijn kop en bekijkt zijn wereld vanuit een ander perspectief. Hij zoekt een licht om te dalen in zijn eigen duisternis om zoveel mogelijk zaken te verlossen die zijn blijven liggen.

“Niemand die dit pad volgt, wordt ooit een menselijke deurmat. Bewustwording van het iets dat het persoonlijke overstijgt resulteert altijd in een positieve en mentale houding.
We moeten onszelf leren kennen als de voertuigen van een kracht waarvoor niets een onoverkomelijk obstakel is.”

Uit “The Tarot, a key to the wisdom of the ages’ door Paul Foster Case.

Voor de Gehangene is het belangrijk na te gaan wat hij zelf wil en vindt. Hij is tot de conclusie gekomen dat het geen zin meer heeft om waarde te hechten aan wat anderen vinden of wat anderen van hem verwachten, dit heeft hem op een dood spoor gebracht. De Gehangene staat op het punt zich volledig over te geven aan het ‘zelf’ en op zoek te gaan naar zijn innerlijke meester.

Wie is de Gehangene?

De Gehangene is de twaalfde kaart uit de Tarot en is op zoek naar zaken die rechtgezet willen worden. Daarom hangt hij op zijn kop en bekijkt zijn wereld vanuit een ander perspectief.
lees verder…

De beperking van de oneindigheid

Kunt u zich een absoluut ‘niets’ voorstellen? Geen ruimte, geen stof, geen licht en donker, ook geen tijd. Niets. Uit dit niets zijn we ontstaan en het is aannemelijk dat we er aan het einde van onze kosmische rit ook weer naar terug zullen keren.

Lees verder…