Site pictogram De Gehangene

Een magisch ritueel

Eind negentiende eeuw ontstond in Londen een groep die zich ‘The Hermetic Order of the Golden Dawn’ noemde, een mystieke orde gewijd aan spirituele, filosofische en magische ontwikkeling. Een van de leden was Aleister Crowley. Hij zou uitgroeien tot een van de meest roemruchte magiërs aller tijden.

‘Magie is de kunst om verandering teweeg te brengen in overeenstemming met de wil’, is een veel gebruikte definitie om magie te omschrijven. Het trainen van je wil om bijvoorbeeld ‘nee’ te leren zeggen. Magie is jezelf een dagelijkse structuur opleggen van waaruit je jezelf van buiten en van binnen leert bekijken. Het is zo oud als de mensheid zelf maar heeft doorheen de Europese geschiedenis een lange tijd moeten onderduiken. Het christendom moest er weinig van hebben en joeg magiërs net als heksen de brandstapel op.

In de tijd van Crowley kregen deze praktijken wat meer ruimte en kon het in alle openheid beoefend worden. Hij introduceerde de term ‘magick’ om de kunstvorm te onderscheiden van alles wat met entertainment te maken had en ontwikkelde een systeem waarmee hij tot op heden velen inspireert.
Ceremoniële magie maakt deel uit van de hermetisme en de westerse esoterie.

Aleister Crowley

Binnen de magie is er een wijd spectrum aan rituelen die in alle rust thuis uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor is een aparte ruimte ideaal maar je kunt ook een tijdelijke plek inrichten. Zodra je deze plek in gebruik neemt zorg dan voor een gewijde sfeer, denk aan wierook en kaarslicht maar een Boeddha beeldje kan natuurlijk ook. Richt het naar eigen inzicht en smaak in maar maak er geen kermis van. Belangrijk is dat je tijdens een ritueel (ook wel ‘operatie’ genoemd) helemaal alleen bent en door niemand onderbroken wordt.
Als je huisgenoten hebt leg hen dan uit dat je mediteert en stilte zoekt.

In een ritueel vervul je twee rollen tegelijkertijd; de uitvoerder en de toeschouwer. Je kent de handelingen, je hebt de teksten van buiten geleerd en je probeert te visualiseren wat er in het ritueel omschreven wordt.
Daarnaast is het van belang goed te letten op wat je voelt. Niet alleen de interne emoties maar ook externe gewaarwordingen zoals een tinteling op je huid of een onverwachte luchtverplaatsing.
Wanneer de twee rollen samenvallen wordt het ritueel een belevenis waarin je onderbewustzijn zich opent en er een mogelijkheid ontstaat om een mystieke ervaring te hebben.

Over het algemeen zijn er twee motivaties voor het beoefenen van dit soort occultisme. Deze zijn bedoeld om verandering teweeg te brengen in de wereld rondom de uitvoerder óf om vooruitgang te boeken op het vlak van spirituele ontwikkeling die het bewustzijn van de ‘operator’ naar de transcendente bron van alles leidt. Hoewel deze pogingen in tegengestelde richtingen leiden, zijn ze met elkaar verweven en versterken ze elkaar.
Magie kan op deze manier worden beschouwd als toegepaste mystiek.
Een occulte ceremonie is een extraverte meditatie. Hierin worden de principes van het bewustzijn uitgedrukt door objecten die archetypische beelden uitdrukken. Hoe krachtiger en afgestemd de geest, des te effectiever de magische ceremonie, waarbij de potenties van die geest in de fysieke realiteit worden geprojecteerd.
Bewustzijn is de kracht van magie.


Uit ‘Enochian Initiation’ door Frater W.I.T.

tekening: Mat Rix

De schaduw

Ceremoniële magie kan op den duur onverwerkte trauma’s naar boven brengen, die binnen de traditie ‘demonen’ genoemd worden. Maar wanneer je in alle rust en stap voor stap met eenvoudige basisoefeningen begint krijg je alles op het juiste moment voor de kiezen. Je leert namelijk steeds beter in je eigen diepten te kijken. Overigens mogen we de term ‘demon’ tegenwoordig vervangen door ‘schaduw’. Sinds het individuatieproces beschreven werd door de psycholoog Carl G. Jung weten we dat demonen tussen de oren zitten.

Een eenvoudig ritueel voor in de ochtend

Dit ritueel dient opgevoerd te worden tijdens of vlak na zonsopgang.
De operator heeft een glas water gedronken maar nog niks gegeten en is fris gewassen. Ook heeft de operator beslist of hij/zij het meditatiegedeelte op een stoel gaat doen of zittend op de grond. Het ritueel bestaat uit vier delen die zijn samengesteld uit fragmenten uit verschillende boeken:

De Opening

Als je de ruimte of de plek in gereedheid hebt gebracht en er verzekerd van bent dat je niet wordt gestoord, ga dan staan en richt je naar het oosten.
Start het ritueel pas wanneer je voelt dat je ontspannen genoeg bent.

I Begin met je handpalmen tegen elkaar ter hoogte van het borstbeen.
II Open je handen met de handpalmen naar boven als een boek.
III Draai nu je handpalmen naar elkaar toe en breng ze op ooghoogte.
Staar enkele ogenblikken in de ruimte tussen en voorbij je handen.

Uit ‘Learning Ritual Magic’ door John Michael Greer

Verering van Ra

Laat je handen zakken en plaats je armen losjes naast je lijf met de handpalmen naar voren. Sluit de ogen en zeg dan de volgende woorden:

‘Wees gegroet, gij die Ra zijt in uw opwaartse vaart.
Gij die met uw schip door de hemel reist bij het stijgen van de zon.
Met op het voorsteven Tehuti in al zijn luister en
Ra-Hoor onwrikbaar aan het roer.
Zalig zijt gij vanuit de verblijven van de nacht.’

Uit ‘The One Year Manual’ door Dr. Israel Regardie

Probeer tijdens het uitspreken je voor te stellen dat je de zon ziet opgaan en dat deze je in een stralend licht zet, de tekst is tenslotte een verering van het goddelijke dat door de zon gesymboliseerd wordt. Bespeur op den duur eens of je de stralen effectief kunt voelen.
In het begin zal de betekenis van deze symboliek niet meteen duidelijk zijn, dat is niet erg. Vanaf het moment dat de beginneling aanvangt met dit dagelijks ritueel zal er een honger groeien naar diepere betekenis en wordt hij/zij wellicht een student in magie.

Meditatie

Nu volgt de periode van meditatie die op de eerste dag begint met een duur van vijf minuten en waarbij er elke dag vijf minuten bijkomen tot een maximum van dertig minuten. Je kunt een een wekker zetten of door je oogharen naar de klok kijken om de tijd in de gaten te houden, maar het is beter om jezelf te trainen om intuïtief aan te voelen dat de tijd voorbij is. Je mag overigens zelf bepalen hoe lang de meditatie duurt.

Vajrasana, bliksem pose

De operator gaat zitten en sluit de ogen.
Het is de bedoeling om tijdens de duur van deze oefening zo min mogelijk te bewegen. Probeer een standbeeld te zijn en voel tijdens de meditatie waar er spanning in je lijf zit. De rug is recht, nek en schouders zijn ontspannen en de handen rusten op de bovenbenen. Probeer te voorkomen dat je teveel achterover leunt.
Pas tijdens de eerste minuten deze ademhalingsoefening toe:

De viervoudige adem

I Adem je longen leeg. Houd stil en tel tot vier.
II Adem in terwijl je tot vier telt en je longen zich vullen tot de keel.
III Houd de adem vier tellen in.
IV Adem uit, terwijl je tot vier telt en je longen leeg zijn.

En begin weer opnieuw, nu bij de tweede zin van I

Tel langzaam en zoek een rustgevend ritme dat bij je past.
Als dit is gelukt tel de ademhalingen dan nog twee of drie minuten tot je helemaal stil bent en begin dan met de meditatie.

Uit ‘The Golden Dawn’ door Dr. Israel Regardi

Laat vervolgens alles op je af komen; de geluiden vanuit het gebouw waar je zit, maar ook de spanningen die je in je lijf voelt. Laat je gedachten voorbij drijven maar zodra je merkt dat je aan het nadenken bent keer dan weer terug naar de ademhaling. Probeer te voelen, alsof je een energetische wolk bent. Voel alle sensaties in en op je lichaam en wees een standbeeld. Mocht je ergens jeuk krijgen, niet krabben maar vestig er de aandacht op en kijk welke gedachten er bij op komen.
Neem na deze oefening enkele ogenblikken om te wennen aan de wereld om je heen. Ga staan richting het oosten.

De afsluiting

De afsluiting heeft dezelfde stappen als de opening maar dan in omgekeerde volgorde. Houd je armen langs je lijf met de handpalmen naar binnen.

I Breng je handen op ooghoogte, handpalmen tegenover elkaar.
II Draai je handen met de handpalmen naar je toe en breng ze tegen elkaar alsof het een boek is.
III Klap dan je handen tegen elkaar alsof je het boek sluit. Doe dit resoluut met de intentie om je innerlijke geestvermogens te sluiten.

Uit ‘Learning Ritual Magic’ door John Michael Greer

Klaar. Je kunt met je bezigheden beginnen.
Naast een dagelijks ritueel maakt de magiër ook tijd voor studie.
Ik ben in ooit contact gekomen met magie toen ik per toeval ‘The Kybalion’ vond, een tekst gebaseerd op de hermetische filosofie uit het oude Egypte.
Hoe dat gebeurde heb ik beschreven in mijn tekst ‘Synchroniciteit’.
Ik kan je de Kybalion zeer aanbevelen, het is een occulte klassieker.

Mobiele versie afsluiten